Sunday, April 14, 2013

Kenalkan saya pada WALI anda.

Fahami gambar dibawah dan bincangkan:-
Siapa yang patut mulakan?
Tugas siapakah mmperkenalkan sidia?
Apakah peranan sidia.  
(12 markah) wakakakka

0 AnDA KaTE???: